Kiev Bride Club Kiev pair 2019 ses1 02/03/2019

Ranks

Session All Section All

Received 288 of 288 scores.

RankPairNames [OVERALL RANKS]AdjBdsTotalMax%Score
14Volodymyr Dragan & Volodymyr Porkhun-2.548280.5048058.44
210Tetiana Danylyuk & Volodymyr Danylyuk 48263.4048054.88
311Andrei Barchuk & Vladislav Morozov-248257.6048053.67
45Alex Belov & Constantin Tretjachenko 48252.2048052.54
51Rodion Kovalchuk & Sergei Koliadenko-6.548248.3048051.73
69Mikhail Toprover & Sergii Sotnikov-248237.8048049.54
73Markiyan Kulyk & Ivan Andrijchuk 48236.2048049.21
87Vitalii Zuban & Petro Karlikov-248228.6048047.63
912Evgenii Goncharenk & Anatolii Bakalets 48223.2048046.50
108Maxim Balabuev & Viktor Brizhan 48216.0048045.00
116Mikhail Truba & Vladislav Vovk-248214.6048044.71
122Oleg Borisov & Dmytro Verbylo 48204.6048042.63

(printed 09:53:49 03/03/2019 PairsScorer7.3.5(c) JAS