Kiev Bride Club UA pairs 2019 ses1 06/04/2019

Ranks

Session All Section All

Director: Manankin Dmytro Scorer: Manankin Dmytro Received 840 of 850 scores.

RankPairNames [OVERALL RANKS]AdjBdsTotalMax%Score
13Andrei Barchuk & Oleksandr Nemtsev-2.4112764.37134456.87
215Tetiana Danylyuk & Volodymyr Danylyuk-3.6112728.21134454.18
311Andrei Khiminets & Mikhail Yanochko 112716.90134453.34
46Boris Shukhmeister & Genadii Rybnikov-4.8112705.03134452.46
55Petro Karlikov & Constantin Trifonov-3.6112694.10134451.64
61Constantin Tretjachenko & Nick Neskoromnyi-3.6112688.17134451.20
713Vladislav Morozov & Sergei Nischii-2.4112686.03134451.04
89Vitalii Zuban & Yurii Lukke-7.1112676.12134450.31
92Andrii Bulyk & Roman Babii-3.6112668.21134449.72
1010Sergei Shapovalov & Yakov Mikhajlovski 112659.47134449.07
118Rodion Kovalchuk & Sergei Koliadenko-20.3112659.00134449.03
127Alex Belov & Oleg Rovyshin-2.4112646.81134448.13
1314Volodymyr Porkhun & Volodymyr Dragan-2.4112633.97134447.17
144Yaroslav Kryvko & Denis Mylyi-1.2112557.90134441.51
1512Anatolii Bakalets & Evgenii Goncharenk-1.2112538.00134440.03
1616& 00.001000.00

(printed 20:36:24 07/04/2019 PairsScorer7.3.5(c) JAS