Kiev Bride Club Saturday Pairs 04/01/2020

Ranks

Session All Section All

Received 240 of 240 scores.

RankPairNames [OVERALL RANKS]BdsButlerN
17Dmytro Verbylo & George Shevchenko4852.17
25Petr Karlikov & Vitaly Zuban4831.00
36Volodymyr Dragan & Alexandr Shobutinsky4814.00
49Nicolas Neskoromny & Constantin Tretyachenko 4811.00
52Serge Parshin & Alex Sheremeta48-3.00
64Dmitry Manankin & Oleksandr Gergel48-8.00
710Victoria Zhukovska & Alexey Zhukovsky48-19.00
81Anatoliy Bakalets & Eugene Goncharenko48-26.00
98Vladislav Morozov & Serge Chudnovsky48-27.00
103Yaroslav Vronsky & Vitaliy Patsyuk48-29.00

(printed 11:07:25 05/01/2020 PairsScorer7.3.5(c) JAS