Kiev Bride Club Podillya Cup 2018 ses1 22/09/2018

Ranks

Session All Section All

Received 224 of 224 scores.

RankPairNames [OVERALL RANKS]BdsXImpC
13Andrii Garbar & Yurii Rudyck56102.33
27Dmytro Manankin & Alex Shobutynskyi5653.33
31Shobutynskyi Pavlo & Potyomkin Igor5648.44
48Krushelnytskyi Leoind & Varfolomeev Oleksii5621.11
52Sergei Shapovalov & Evgenija Kryvosheina56-31.11
64Lychko Oleksandra & Kovalchuk Oleg56-59.11
76Kononov Dmytro & Uroda Vitalii56-60.66
85Volynets Valentina & Devytska Nataliia56-74.34

(printed 14:48:02 23/09/2018 PairsScorer7.3.5(c) JAS