Ukrainian Bridge Federation UA 2018 mixt ses1 30/06/2018

Ranks

Session All Section All

Director: Manankin Scorer: Manankin Received 312 of 312 scores.

RankPairNames [OVERALL RANKS]AdjBdsButlerN
18Victoria Zhukovska & Aleksey Zhukovskii848129.00
24Yakov Mikhajlovski & Golub Olena848112.00
31Volodymyr Danylyuk & Tetiana Danylyuk84891.00
49Dmytro Latyshev & Yanina Latysheva84822.00
53Sergei Shapovalov & Evgenia Krivosheina84815.00
66Tsydynzapov Gombo & Veklenko Irina8487.00
7=12Suprun Oleksandr & Suprun Svetlana8485.00
7=10Ivan Andrijchuk & Marina Andrijchuk8485.00
914& 00.00
1013Dmytro Manankin & Danilevskaia Larisa848-15.00
1111Kalenkevich Mykola & Ignatenko Viktoria848-25.00
122Tamara Nikolajchuk & Anatolii Bakalets848-56.00
137Nikolaenko Oleksandr & Boroda Alina848-62.00
145Denisenko Vitalii & Olga Marynchak848-124.00

(printed 09:00:27 02/07/2018 PairsScorer7.3.5(c) JAS