Киевский Клуб Спортивного Бриджа

Бридж – это либо страшная болезнь, либо ... вирус, заброшенный к нам на Землю инопланетным разумом, с помощью которого они нас изучают ...
П. Портной, Н. Женова

Регламент командного чемпіонату Києва 2019р.

 1. Схема проведення Відкритого командного чемпіонату Києва складаається з кругового турнiру із загальною кількістю здач не меньше 48 (в залежності від кількості команд-учасників). Дата проведення турніру: 2 лютого 2019р. Місце проведення: м.Київ, вул.Глазунова 4/47.
 2. Організатори й судівство.
  1. Організатор турніру: Київський бридж-клуб.
  2. Організаційний комітет: Третьяченко Костянтин, Мананкін Дмитро, Ровишин Олег.
  3. Суддя турніру: Мананкін Дмитро
 3. До участі в турнірі допускаються всі команди (склад команди від 4 до 8 гравців), що своєчасно подали заявку і сплатили турнірний внесок.
  1. Турнірний внесок складає 800грн. з команди і повинен бути сплачений до початку першого туру.
  2. Термін подачі заяви: не пізніше 20:00 31 січня 2018р.
  3. Остаточно реєстрація закінчується о 10:20 2 лютого 2019р. Номери команд визначаються довільним жеребкуванням (у випадку формування 2-х груп, команди розкидаються по групах з урахуванням рейтингу).
  4. Початок турніру: 2 січня 2019р. о 10:30; закінчення турніру: 2 лютого 2019р. 20:00 (приблизно)
 4. Системи торгівлі, вісту. Алертування й анонсування заявок.
  1. На турнірі використання HUM-систем заборонене. Кожна пара несе відповідальність за відповідність використовуваної системи торгівлі зазначеним обмеженням. У разі сумніву гравцям необхідно проконсультуватись із головним суддею перед початком турніру. Система називається високоштучною (жовтою, HUM), якщо вона відповідає як мінімум одній з наступних умов:
   1. "пас" на позиції першого відкриття за домовленістю партнерів може мати значення, що у загальнобриджевому розумінні відповідає руці, вартій відкриття, і гравець, що пасує, може мати на короля більше, ніж середня рука.
   2. відкриття на першому рівні може не відповідати "правилу 17": сума кількості очок (HCP) та довжини двох найдовших мастей не менша за 17.
   3. відповідно до партнерських угод, відкриття на першому рівні може містити руку, слабшу від середньої на короля або більше.
   4. відповідно до партнерських угод, відкриття на першому рівні показує: (а) або довжину, або короткість у зазначеній масті; (б) довжину або в одній, або в іншій масті.
  2. На турнірі використання "коричневих" конвенцій заборонене. Конвенція вважається "коричневою", якщо:
   1. Будь-яке відкриття від 2 до 3, в якому не всі варіанти гарантують наявність чотирьох карт у визначеній масті, і хоча б один з варіантів якого містить онерно слабкі руки.
    1. Виняток: Відкриття 2 або 2, що показує слабкі два у довільному мажорі, із сильними варіантами або без таких (останні повинні описувати руки, що містять як мінімум 16 HCP).
    2. Виняток: Відкриття, для якого всі варіанти, що містять онерно слабкі руки, гарантують наявність чотирьох карт у визначеній масті. При цьому решта варіантів повинні гарантувати або наявність чотирьох карт у цій масті, або наявність онерно сильної руки.
   2. Оверкол на натуральне мастеве відкриття, зроблене на 1-у рівні, який не гарантує як мінімум чотирьох карт у визначенній масті.
    1. Виняток: натуральний оверкол в без козиря.
    2. Виняток: будь-яка кюбідна заявка, що показує онерно сильну руку.
    3. Виняток: Кюбід стрибком у показанній опонентами масті, що просить партнера поставити 3БК із затримкою у цій масті.
    4. Виняток: оверкол 2 або 2, що показує слабкі два у довільному мажорі, із сильними варіантами або без таких (останні повинні описувати руки, що містять як мінімум 16 HCР).
   3. Блефова заявка, контрольована або визначена системою.
   4. Конкурентна заявка на рівні 2 або 3, що є першою значущою заявкою цієї лінії, яка (можливо, за винятком незначної кількості рук) гарантує онерну слабкість, не менше шести карт у двох визначених мастях, але не гарантує чотирьох карт у жодній з них.
   5. Примітка: Жодне з вищенаведених визначень не стосується конвенційних захистів проти форсуючих штучних відкриттів і захистів проти коричневих конвенцій або HUM конвенцій.
  3. Право класифікувати Систему як HUM, а конвенцію як "коричневу" належить Головному Судді змагань. При розгляді системи Суддя може консультуватись із членами АК.
  4. Заборонений блеф нелімітованими відкриттями.
  5. Кожна пара зобов"язана мати заповнену конвенційну карту відповідно до рекомендацій WBF; у противному випадку всі спірні ситуації можуть трактуватись проти неї, зокрема будь-яка партнерська відмінність у трактуванні заявок буде розглядатись як «помилкове пояснення», а не як «помилкова заявка», з наступним використанням відповідних пунктів Кодексу спортивного бриджу. Для запобігання критичних ситуацій з поясненнями парам рекомендовано вислати на e-mail судді свої системи в електроному вигляді.
  6. Обидва гравці у парі повинні використовувати однакову систему торгівлі й вісту.
  7. Анонсуються наступні відкриття:
   1. будь-яке відкриття 1 (наприклад: "від 16 РС" або "Спільна Мова" або "від триплету, 11- 21 РС" тощо)
   2. будь-яке відкриття 2 (наприклад: "півблок у мажорі" або "5-5 бубна з мажором, до відкриття" тощо)
   3. будь-яке відкриття 1БК (наприклад: "13-15 РС" або "14-16 РС", або "15-18 РС" тощо)
  8. Алертуються всі заявки, що мають ненатуральне значення, а також несуть додаткову інформацію або можуть бути несподіваними для опонентів. Не алертуються:
   1. стейман 2 безпосередньо на відкриття 1БК у випадку його класичного значення – є як мінімум одна 4-ка у мажорі із силою щонайменше інвіту (якщо заявка 2 не гарантує мажорів і/або інвіту – вона алертується!)
   2. заявки 2 і 2 у значенні "трансфер у мажор, від 5-ки, від 0 РС" і їхнє просте прийняття.
   3. заявка 2 у значенні "трансфер у або інвіт до 3бк"
   4. заявка 2БК у значенні "трансфер в "
   5. всі контри й реконтри - при грі без екранів. При грi з екранами контри та реконтри якi мають незвичайнi значення -алертуються.
 5. Штрафи й покарання
  1. Встановлюються наступні розміри дисциплінарних та процедурних штрафів:
   1. малий штраф - 0.2 очка
   2. середній штраф - 0.4 очка
   3. великий штраф - 0.6 очка
   4. процедурний штраф - ±0.2 очка
  2. Порушення регламенту змагань:
   1. запізнення до початку сесії більш, ніж на 3 хвилини, карається малим штрафом.
   2. систематична гра після команди «кінець туру» а також безпідставне затягування гри можуть бути покарані штрафом на розсуд Судді. Команди здають результати гри в очках (див. п.7.1), узгодивши його, безпосередньо суддi не пiзнiше нiж 5 хвилин пicля кiнця туру. За затримку результату обидвi команди отримують малий штраф за кожнi 3 хвилини затримки.
   3. на учасника турніру може бути накладене покарання за будь-яке порушення, що безпідставно затягує й ускладнює гру, завдає незручностей іншим учасникам, порушує встановлену процедуру або примушує присудити компенсований результат за іншим столом.
   4. за користування під час гри мобільним телефоном (або наявність телефона з увімкненим звуком) учасник карається малим штрафом.
   5. в ігровому залі заборонено вживати спиртні напої, палити (в тому числі й електронні сигарети) - за порушення штраф на команду порушника 0.2 очка. Крім того порушник сплачує штраф на користь клубу у розмірі 50грн - за перше порушення, 100грн. - за друге аналогічне і по 200грн. за кожне наступне. Право накладання фінансового штрафу належіть членам правління клубу.
   6. якщо обговорення зіграних здач в ігровому залі чи суміжних приміщеннях викликали або могли викликати неможливість зіграти її на інших столах, то винна пара карається великим штрафом.
 6. Апеляції. Запис та корекція результатів.
  1. Апеляційний Комітет (АК) призначається організаторами змагання. Голова АК так само призначається організаторами з його згоди.
  2. Подача апеляції здійснюється через Суддю. Період подачі апеляцій складає 30 хвилин по закінченню сесії. Апеляцію можна подавати в усній формі при внесенні застави. Розмір застави за апеляцію складає 250 грн. Неповернені застави залишаються в розпорядженні організаторів. 
  3. Кворум для розгляду апеляції складає три члени АК під керівництвом Голови (він входить до складу трійки) або його заступником. Рішення приймається більшістю голосів. За наявності трьох різних точок зору набирає ваги суддівське рішення.
  4. Турнір проводиться з використанням BridgeMate. Відповідальність за коректність запису результатыв в BridgeMate покладається на обидві пари. Суддя має право відмовити в корекції, якщо ввведений невірний результат.
  5. Період корекції складає 30 хвилин від моменту, коли результати туру стали доступними для учасників турниру. На протязі періоду корекції учасником може бути заявлений протест на невірно введений результат.
 7. Система розіграшу, визначення переможців та нагородження.
  1. Турнір грається з підрахунком board-a-match. В кожній здачі розігрується 2 очка.
  2. Турнiр грається за круговою схемою.
  3. Турнір грається без використанням екранів.
  4. Початкова номери команд визначається довільним жеребом. Всi розсадки визначаються Головним Суддею. Капітани команд повиннi надати розсадку команди не пiзнiше, ніж за 5 хвилин до початку туру.
  5. У випадку рівності очок використовуються наступні додаткові критерії: результат очної зустрічі, меньша кількість штрафів; penalty-board (. Якщо додаткові критерії не визначають переможця, то місце ділиться між командами. При визначенні місць нижче 4-го додаткові критерії не враховуються, і командам присуджуються "розділені місця".
  6. Переможці й призери Чемпіонату нагороджуються медалями, а також отримують розряди відповідно до спортивної класифікації УФСБ.

Виняткове право тлумачення цього Положення належить Організаційному Комітету.