Киевский Клуб Спортивного Бриджа

Бридж – это либо страшная болезнь, либо ... вирус, заброшенный к нам на Землю инопланетным разумом, с помощью которого они нас изучают ...
П. Портной, Н. Женова
     Od kilku dni jesteśmy świadkami zbrodniczej, brutalnej agresji Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę. Giną cywile, płoną miasta, niszczona jest infrastruktura, atakowane są szkoły, przedszkola i szpitale. Miliony ludzi są zmuszone do porzucenia swoich domów. Rosja, rosyjskie instytucje, organizacje, przedsiębiorstwa i obywatele rosyjscy powinny być przedmiotem pełnej izolacji w cywilizowanym świecie.
     W obecnych warunkach Polski Związek Brydża Sportowego odmawia gry na Mistrzostwach Świata w Salsomaggiore na reprezentantów Rosji, niezależnie od tego pod jaką nazwą lub flagą będą uczestniczyć w rozgrywkach. Sport stał się dziś częścią polityki i udział zawodników rosyjskich w jakichkolwiek rozgrywkach sportowych jest szansą na odbudowanie prestiżu Rosji i uniknięcie jej pełnej izolacji. Apelujemy do WBF o wykluczenie reprezentantów Federacji Rosyjskiej z udziału we wszelkich rozgrywkach organizowanych przez WBF, w tym z Mistrzostw Świata w Salsomaggiore. Działanie takie uważamy za moralny obowiązek wszystkich światowych federacji sportowych.
    Jednocześnie wyrażamy naszą głęboką solidarność z Narodem Ukraińskim i wyrażamy nadzieję, że Ukraina pozostanie wolnym i suwerennym krajem.
Powyższe stanowisko zostaje wysłane do WBF, EBL, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz PKOl.
 
Prezydium Zarządu PZBS.