2022 Jan 04 Kyiv bridge club IMP

BOARD DETAILS

8 pairs 21 boards IMPs

rk name1 name2 # IMPs adj MP
1 Vronskyi Yaroslav Patsyuk Vitaliy 108 23.00    
2 Kulyk Markiyan Morozov Vladislav 104 15.00    
3 Manankin Dmytro Nikolaychuk Oleksii 102 11.00    
4 Kachurenko Oleksandr Ukhanov Oleh 106 10.00    
5 Zhukovska Viktoriia Zhukovskyi Oleksii 107 5.00    
6 Brizhan Viktor Balabuev Maksim 101 -16.00    
7 Bakalets Anatolii Andrijchuk Ivan 105 -22.00    
8 Verbylo Dmytro Sheremeta Oleksii 103 -26.00