2021р. Парна першість України на МР

 Cанаторій "Україна", 23-25 липня 2021р.

Регламент турніра
 
CUMULATIVE AFTER SESSION  4
 

 

 

24 pairs 0 boards Top = 22 mp

 

rk name1 name2 nbrd MPs % ses1 ses2 ses3 ses4
1
Ribnikov G.
Nemtsev A.
92 1208.64 59.72 66.29 55.24 53.46 63.84
2
Zuban V.
Shukhmeyster B.
92 1173.38 57.97 53.22 64.71 58.75 55.58
3
Kovalchuk R.
Kolyadenko S.
92 1164.53 57.54 56.63 63.90 52.32 57.85
4
Babiy R.
Krivko Ya.
92 1134.82 56.07 61.36 54.77 60.37 46.90
5
Golub O.
Nishchiy S.
92 1122.36 55.45 48.67 50.64 52.70 70.66
6
Barchuk A.
Morozov V.
92 1095.00 54.10 60.80 56.67 55.44 42.77
7
Vovk V.
Truba M.
92 1087.73 53.74 61.36 45.62 63.81 42.56
8
Zabuga S.
Skirda E.
92 1074.84 53.10 49.62 60.56 53.74 48.76
9
Tseytlin I.
Shusterman B.
92 1070.18 52.87 52.84 50.09 52.03 56.61
10
Neskoromniy M.
Tretyachenko K.
92 1068.55 52.79 51.52 61.76 52.01 46.07
11
Porkhun V.
Dragan V.
92 1057.73 52.26 52.08 55.58 58.28 42.56
12
Sheremeta O.
Danilyuk V.
92 1057.55 52.25 46.59 59.56 50.81 52.69
13
Zhugan O.
Balabuev M.
92 1054.82 52.12 47.35 60.24 50.43 51.03
14
Andriychuk I.
Bakalets A.
92 1048.73 51.81 43.94 59.39 49.10 55.79
15
Khiminets A.
Yanochko M.
92 1046.45 51.70 46.40 53.14 53.65 53.93
16
Vikanov E.
Kuras L.
92 1041.36 51.45 48.86 48.16 53.65 55.17
17
Rovishin O.
Belov O.
92 991.45 48.98 57.95 47.97 40.58 49.38
18
Krushelnitskiy L.
Shobutinskiy O.
92 928.02 45.85 46.02 40.35 45.02 52.07
19
Yasnov V.
Kostik Ya.
92 884.73 43.71 39.58 35.82 51.96 47.11
20
Krasheninnikov S.
Katerinchuk I.
92 855.98 42.29 44.51 38.47 41.44 44.63
21
Patsyuk V.
Vronskiy Ya.
92 835.91 41.30 42.80 28.76 47.87 45.04
22
Kupnovitskiy O.
Oleksenko V.
92 804.82 39.76 46.78 41.75 35.18 35.12
23
Guznenkov Yu.
Sakhatska N.
92 786.64 38.87 41.10 23.53 39.15 51.45
24
Mozhna V.
Marinchak O.
92 696.00 34.39 33.71 43.78 28.24 32.44