2022 Jan 04 Kyiv bridge club IMP

IMP PAIRS   04 Jan 2022


   DLR: S  VUL: EW
  J10932 
  A62 
  J73 
  A3 
 AK76
 N 
W3E
 S 
 Q8
 QJ875 K943
 Q82 1096
 8 Q762
  54  
  10  
  AK54  
  KJ10954  

 Nt  Nt
N68489E55944
S68489W55944
minimax = 3x N, -100  
BRD: 3 DLR: S VUL: EW dtm = -20 IMPs
NS EW CONTR LEAD RES SCORE NS EW
Brizhan Viktor
Balabuev Maksim
Vronskyi Yaroslav
Patsyuk Vitaliy
 3 S
7 =    +110 4.00  -4.00 
Kachurenko Oleksandr
Ukhanov Oleh
Manankin Dmytro
Nikolaychuk Oleksii
 3 W
A -1    +100 3.00  -3.00 
Bakalets Anatolii
Andrijchuk Ivan
Verbylo Dmytro
Sheremeta Oleksii
 2 W
J +1 -140  -3.00  3.00 
Zhukovska Viktoriia
Zhukovskyi Oleksii
Kulyk Markiyan
Morozov Vladislav
 3NT N
3 -3 -150  -4.00  4.00