2022 Jan 11 Kyiv bridge club IMP

IMP PAIRS   11 Jan 2022

PAIR # 105      Viktoriia Zhukovska - Oleksii Zhukovskyi

BRD POS CONTR LEAD RES SCORE
(For NS)
IMPs
(For YOU)
  # OPPONENTS
1
EW
4 xxS
   +880 -13.00    109 Ivan Andrijchuk - Anatolii Bakalets
2
EW
2 E
+1  -140  0.00    109 Ivan Andrijchuk - Anatolii Bakalets
3
EW
2 W
-110  3.00    109 Ivan Andrijchuk - Anatolii Bakalets
4
NS
3NT W
-600  -9.00    101 Oleksandr Shobutynskyi - Liza Cherkasova
5
NS
2 E
-110  0.00    101 Oleksandr Shobutynskyi - Liza Cherkasova
6
NS
1NT N
+1     +120 0.00    101 Oleksandr Shobutynskyi - Liza Cherkasova
7
EW
2 xW
-4   +1100 -10.00    106 Oleksii Sheremeta - Dmytro Verbylo
8
EW
3NT E
-3     +150 -5.00    106 Oleksii Sheremeta - Dmytro Verbylo
9
EW
4 E
+2  -680  0.00    106 Oleksii Sheremeta - Dmytro Verbylo
10
NS
2 W
-1     +100 2.00    104 Vladislav Glazov - Markiyan Kulyk
11
NS
4 xW
-6   +1400 14.00    104 Vladislav Glazov - Markiyan Kulyk
12
NS
3NT N
-1  -100  -2.00    104 Vladislav Glazov - Markiyan Kulyk
13
EW
3NT S
+3     +690 0.00    102 Vitaliy Patsyuk - Yaroslav Vronskyi
14
EW
3 xS
   +530 -10.00    102 Vitaliy Patsyuk - Yaroslav Vronskyi
15
EW
3 S
   +110 1.00    102 Vitaliy Patsyuk - Yaroslav Vronskyi
16
NS
2 E
-110  -1.00    107 Viktor Bryzhan - Oleksandr Kachurenko
17
NS
3 N
-4  -200  -1.00    107 Viktor Bryzhan - Oleksandr Kachurenko
18
NS
3NT S
+2     +660 2.00    107 Viktor Bryzhan - Oleksandr Kachurenko
19
EW
5 xE
-2     +500 -9.00    108 Dmytro Manankin - Ostap Kupnovytskyi
20
EW
3NT E
-3     +300 -7.00    108 Dmytro Manankin - Ostap Kupnovytskyi
21
EW
1NT xS
   +180 -4.00    108 Dmytro Manankin - Ostap Kupnovytskyi
22
NS
3 S
-1  -50  1.00    110 Iryna Mazepa - Oleksii Nikolaichuk
23
NS
3 E
+1  -170  -1.00    110 Iryna Mazepa - Oleksii Nikolaichuk
24
NS
3NT S
-3  -150  -2.00    110 Iryna Mazepa - Oleksii Nikolaichuk
Adjusted SCORE:0.0 IMPs  
TOTAL:-51.00 IMPs