2022 Jan 11 Kyiv bridge club IMP

BOARD DETAILS

10 pairs 24 boards IMPs

rk name1 name2 # IMPs adj MP
1 Viktor Bryzhan Oleksandr Kachurenko 107 48.00    
2 Oleksii Sheremeta Dmytro Verbylo 106 31.00    
3 Dmytro Manankin Ostap Kupnovytskyi 108 7.00    
4 Ivan Andrijchuk Anatolii Bakalets 109 6.00    
5 Serhii Butok Mykhailo Truba 103 4.00    
6 Iryna Mazepa Oleksii Nikolaichuk 110 -2.00    
7 Oleksandr Shobutynskyi Liza Cherkasova 101 -7.00    
= Vitaliy Patsyuk Yaroslav Vronskyi 102 -7.00    
9 Vladislav Glazov Markiyan Kulyk 104 -29.00    
10 Viktoriia Zhukovska Oleksii Zhukovskyi 105 -51.00