2022 Jan 11 Kyiv bridge club IMP

IMP PAIRS   11 Jan 2022


   DLR: S  VUL: None
  63 
  Q5 
  AKQJ108 
  AQ4 
 1042
 N 
W11E
 S 
 K9875
 10743 AKJ92
 63 97
 9853 2
  AQJ  
  86  
  542  
  KJ1076  

 Nt  Nt
N8661111E06700
S8661111W06700
minimax = 5 S, +400  
BRD: 11 DLR: S VUL: None dtm = 480 IMPs
NS EW CONTR LEAD RES SCORE NS EW
Viktoriia Zhukovska
Oleksii Zhukovskyi
Vladislav Glazov
Markiyan Kulyk
 4 xW
A -6  +1400 14.00  -14.00 
Oleksii Sheremeta
Dmytro Verbylo
Ivan Andrijchuk
Anatolii Bakalets
 3NT N
4 +4    +520 1.00  -1.00 
Iryna Mazepa
Oleksii Nikolaichuk
Serhii Butok
Mykhailo Truba
 3NT N
3 +4    +520 1.00  -1.00 
Vitaliy Patsyuk
Yaroslav Vronskyi
Oleksandr Shobutynskyi
Liza Cherkasova
 5 N
A =    +400 -2.00  2.00 
Dmytro Manankin
Ostap Kupnovytskyi
Viktor Bryzhan
Oleksandr Kachurenko
 6 N
A -1 -50  -11.00  11.00