2022 Jan 11 Kyiv bridge club IMP

IMP PAIRS   11 Jan 2022


   DLR: S  VUL: NS
  A1072 
  A632 
  AQ8 
  75 
 K953
 N 
W15E
 S 
 Q864
 KJ5 Q108
 KJ73 10654
 94 A2
  J  
  974  
  92  
  KQJ10863  

 Nt  Nt
N658610E77563
S658610W77563
minimax = 3 S, +130  
BRD: 15 DLR: S VUL: NS dtm = 140 IMPs
NS EW CONTR LEAD RES SCORE NS EW
Ivan Andrijchuk
Anatolii Bakalets
Dmytro Manankin
Ostap Kupnovytskyi
 1NT S
3 +4    +210 2.00  -2.00 
Viktor Bryzhan
Oleksandr Kachurenko
Serhii Butok
Mykhailo Truba
 3 E
K -3    +150 0.00  0.00 
Oleksandr Shobutynskyi
Liza Cherkasova
Vladislav Glazov
Markiyan Kulyk
 3 S
9 +2    +150 0.00  0.00 
Iryna Mazepa
Oleksii Nikolaichuk
Oleksii Sheremeta
Dmytro Verbylo
 3 S
9 +1    +130 0.00  0.00 
Vitaliy Patsyuk
Yaroslav Vronskyi
Viktoriia Zhukovska
Oleksii Zhukovskyi
 3 S
3 =    +110 -1.00  1.00