2022 Jan 11 Kyiv bridge club IMP

IMP PAIRS   11 Jan 2022


   DLR: N  VUL: None
  K96 
  A8 
  K108764 
  K7 
 J72
 N 
W17E
 S 
 AQ10
 K9752 Q3
 AQ9 52
 65 AQJ1042
  8543  
  J1064  
  J3  
  983  

 Nt  Nt
N24252E1199811
S23252W11911811
minimax = 3NT W, -460  
BRD: 17 DLR: N VUL: None dtm = -160 IMPs
NS EW CONTR LEAD RES SCORE NS EW
Ivan Andrijchuk
Anatolii Bakalets
Oleksandr Shobutynskyi
Liza Cherkasova
 2 E
J +1 -110  2.00  -2.00 
Serhii Butok
Mykhailo Truba
Oleksii Sheremeta
Dmytro Verbylo
 3 E
J +1 -130  1.00  -1.00 
Dmytro Manankin
Ostap Kupnovytskyi
Vladislav Glazov
Markiyan Kulyk
 3 N
5 -3 -150  0.00  0.00 
Viktoriia Zhukovska
Oleksii Zhukovskyi
Viktor Bryzhan
Oleksandr Kachurenko
 3 N
Q -4 -200  -1.00  1.00 
Vitaliy Patsyuk
Yaroslav Vronskyi
Iryna Mazepa
Oleksii Nikolaichuk
 3NT E
J +1 -430  -7.00  7.00