2022 Jan 11 Kyiv bridge club IMP

IMP PAIRS   11 Jan 2022


   DLR: E  VUL: EW
  QJ7 
  A964 
  96 
  J987 
 106
 N 
W6E
 S 
 8432
 QJ85 732
 AK432 J10
 42 AK65
  AK95  
  K10  
  Q875  
  Q103  

 Nt  Nt
N78668E55675
S88668W55675
minimax = 1NT S, +120  
BRD: 6 DLR: E VUL: EW dtm = 120 IMPs
NS EW CONTR LEAD RES SCORE NS EW
Viktor Bryzhan
Oleksandr Kachurenko
Oleksii Sheremeta
Dmytro Verbylo
 1NT N
5 +1    +120 0.00  0.00 
Viktoriia Zhukovska
Oleksii Zhukovskyi
Oleksandr Shobutynskyi
Liza Cherkasova
 1NT N
A +1    +120 0.00  0.00 
Vladislav Glazov
Markiyan Kulyk
Vitaliy Patsyuk
Yaroslav Vronskyi
 1NT N
A +1    +120 0.00  0.00 
Serhii Butok
Mykhailo Truba
Ivan Andrijchuk
Anatolii Bakalets
 1NT N
A +1    +120 0.00  0.00 
Iryna Mazepa
Oleksii Nikolaichuk
Dmytro Manankin
Ostap Kupnovytskyi
 2 S
A -1 -50  -5.00  5.00