2022 Jan 11 Kyiv bridge club IMP

IMP PAIRS   11 Jan 2022


   DLR: E  VUL: NS
  Q10 
  K1097 
  Q643 
  KQJ 
 832
 N 
W2E
 S 
 AKJ96
 A32 J86
 9752 A
 1087 9653
  754  
  Q54  
  KJ108  
  A42  

 Nt  Nt
N65896E78447
S65896W78447
minimax = 3x E, +100  
BRD: 2 DLR: E VUL: NS dtm = -130 IMPs
NS EW CONTR LEAD RES SCORE NS EW
Iryna Mazepa
Oleksii Nikolaichuk
Oleksandr Shobutynskyi
Liza Cherkasova
 2 E
8 = -110  1.00  -1.00 
Viktor Bryzhan
Oleksandr Kachurenko
Vitaliy Patsyuk
Yaroslav Vronskyi
 2 E
5 = -110  1.00  -1.00 
Ivan Andrijchuk
Anatolii Bakalets
Viktoriia Zhukovska
Oleksii Zhukovskyi
 2 E
J +1 -140  0.00  0.00 
Vladislav Glazov
Markiyan Kulyk
Oleksii Sheremeta
Dmytro Verbylo
 1 E
J +2 -140  0.00  0.00 
Dmytro Manankin
Ostap Kupnovytskyi
Serhii Butok
Mykhailo Truba
 3 S
3 -2 -200  -2.00  2.00