2022 Jan 11 Kyiv bridge club IMP

IMP PAIRS   11 Jan 2022


   DLR: N  VUL: NS
  Q94 
  A106 
  KJ876 
  96 
 K1073
 N 
W5E
 S 
 A8652
 9842 Q7
 Q105 A
 K4 Q8753
  J  
  KJ53  
  9432  
  AJ102  

 Nt  Nt
N858106E48426
S858106W48426
minimax = 4 N, +130  
BRD: 5 DLR: N VUL: NS dtm = -120 IMPs
NS EW CONTR LEAD RES SCORE NS EW
Vladislav Glazov
Markiyan Kulyk
Vitaliy Patsyuk
Yaroslav Vronskyi
 3 E
9 -1      +50 5.00  -5.00 
Viktoriia Zhukovska
Oleksii Zhukovskyi
Oleksandr Shobutynskyi
Liza Cherkasova
 2 E
4 = -110  0.00  0.00 
Serhii Butok
Mykhailo Truba
Ivan Andrijchuk
Anatolii Bakalets
 2 E
J = -110  0.00  0.00 
Viktor Bryzhan
Oleksandr Kachurenko
Oleksii Sheremeta
Dmytro Verbylo
 2 E
9 +1 -140  -1.00  1.00 
Iryna Mazepa
Oleksii Nikolaichuk
Dmytro Manankin
Ostap Kupnovytskyi
 4 E
2 = -420  -7.00  7.00