2022 Jan 11 Kyiv bridge club IMP

IMP PAIRS   11 Jan 2022


   DLR: E  VUL: EW
  87632 
  108 
  97 
  AQ86 
 J
 N 
W22E
 S 
 AKQ9
 32 654
 AKQ654 1083
 K532 J74
  1054  
  AKQJ97  
  J2  
  109  

 Nt  Nt
N37825E56578
S37825W56578
minimax = 2 S, +110  
BRD: 22 DLR: E VUL: EW dtm = -70 IMPs
NS EW CONTR LEAD RES SCORE NS EW
Vitaliy Patsyuk
Yaroslav Vronskyi
Ivan Andrijchuk
Anatolii Bakalets
 4 W
8 -2    +200 7.00  -7.00 
Viktoriia Zhukovska
Oleksii Zhukovskyi
Iryna Mazepa
Oleksii Nikolaichuk
 3 S
J -1 -50  1.00  -1.00 
Oleksandr Shobutynskyi
Liza Cherkasova
Viktor Bryzhan
Oleksandr Kachurenko
 3 S
A -1 -50  1.00  -1.00 
Vladislav Glazov
Markiyan Kulyk
Serhii Butok
Mykhailo Truba
 3 W
10 = -110  -1.00  1.00 
Dmytro Manankin
Ostap Kupnovytskyi
Oleksii Sheremeta
Dmytro Verbylo
 3 xN
A -2 -300  -6.00  6.00