2022 Jan 11 Kyiv bridge club IMP

IMP PAIRS   11 Jan 2022


   DLR: E  VUL: NS
  J9 
  8 
  AQ10932 
  7642 
 10754
 N 
W18E
 S 
 Q863
 KQJ7 10542
 J75 6
 K10 A853
  AK2  
  A963  
  K84  
  QJ9  

 Nt  Nt
N956109E47634
S956109W47634
minimax = 4x E, +500  
BRD: 18 DLR: E VUL: NS dtm = 600 IMPs
NS EW CONTR LEAD RES SCORE NS EW
Viktoriia Zhukovska
Oleksii Zhukovskyi
Viktor Bryzhan
Oleksandr Kachurenko
 3NT S
K +2    +660 2.00  -2.00 
Vitaliy Patsyuk
Yaroslav Vronskyi
Iryna Mazepa
Oleksii Nikolaichuk
 3NT S
K =    +600 0.00  0.00 
Ivan Andrijchuk
Anatolii Bakalets
Oleksandr Shobutynskyi
Liza Cherkasova
 3NT S
Q =    +600 0.00  0.00 
Dmytro Manankin
Ostap Kupnovytskyi
Vladislav Glazov
Markiyan Kulyk
 3NT S
K =    +600 0.00  0.00 
Serhii Butok
Mykhailo Truba
Oleksii Sheremeta
Dmytro Verbylo
 4 xW
2 -3    +500 -3.00  3.00