2022 Jan 11 Kyiv bridge club IMP

IMP PAIRS   11 Jan 2022


   DLR: W  VUL: All
  J92 
  A108 
  A75 
  10984 
 KQ
 N 
W4E
 S 
 86543
 J54 Q
 KQJ963 1082
 A7 KQ32
  A107  
  K97632  
  4  
  J65  

 Nt  Nt
N86837E47496
S86837W47496
minimax = 3 W, -110  
BRD: 4 DLR: W VUL: Both dtm = -200 IMPs
NS EW CONTR LEAD RES SCORE NS EW
Viktor Bryzhan
Oleksandr Kachurenko
Oleksii Sheremeta
Dmytro Verbylo
 4 E
6 -2    +200 9.00  -9.00 
Vladislav Glazov
Markiyan Kulyk
Vitaliy Patsyuk
Yaroslav Vronskyi
 2 E
4 -1    +100 7.00  -7.00 
Iryna Mazepa
Oleksii Nikolaichuk
Dmytro Manankin
Ostap Kupnovytskyi
 3 S
K -1 -100  3.00  -3.00 
Viktoriia Zhukovska
Oleksii Zhukovskyi
Oleksandr Shobutynskyi
Liza Cherkasova
 3NT W
9 = -600  -9.00  9.00 
Serhii Butok
Mykhailo Truba
Ivan Andrijchuk
Anatolii Bakalets
 3NT E
J = -600  -9.00  9.00