2022 Jan 11 Kyiv bridge club IMP

IMP PAIRS   11 Jan 2022


   DLR: E  VUL: None
  K 
  A1073 
  A104 
  K10654 
 AQ64
 N 
W14E
 S 
 1097
 Q9 K65
 KJ8 9753
 Q873 A92
  J8532  
  J842  
  Q62  
  J  

 Nt  Nt
N56856E77476
S56856W87477
minimax = 3x S, -100  
BRD: 14 DLR: E VUL: None dtm = 50 IMPs
NS EW CONTR LEAD RES SCORE NS EW
Vitaliy Patsyuk
Yaroslav Vronskyi
Viktoriia Zhukovska
Oleksii Zhukovskyi
 3 xS
9 =    +530 10.00  -10.00 
Ivan Andrijchuk
Anatolii Bakalets
Dmytro Manankin
Ostap Kupnovytskyi
 2NT E
8 -1      +50 0.00  0.00 
Iryna Mazepa
Oleksii Nikolaichuk
Oleksii Sheremeta
Dmytro Verbylo
 1NT E
3 -1      +50 0.00  0.00 
Viktor Bryzhan
Oleksandr Kachurenko
Serhii Butok
Mykhailo Truba
 2NT E
3 -1      +50 0.00  0.00 
Oleksandr Shobutynskyi
Liza Cherkasova
Vladislav Glazov
Markiyan Kulyk
 1NT E
2 +1 -120  -5.00  5.00