2022 Jan 11 Kyiv bridge club IMP

IMP PAIRS   11 Jan 2022


   DLR: S  VUL: All
  K 
  QJ875 
  J853 
  J43 
 8643
 N 
W23E
 S 
 AQJ97
 A106 4
 AQ92 764
 K8 10972
  1052  
  K932  
  K10  
  AQ65  

 Nt  Nt
N42835E811597
S42835W811597
minimax = 4 E, -650  
BRD: 23 DLR: S VUL: Both dtm = -150 IMPs
NS EW CONTR LEAD RES SCORE NS EW
Vitaliy Patsyuk
Yaroslav Vronskyi
Ivan Andrijchuk
Anatolii Bakalets
 3 N
2 -1 -100  2.00  -2.00 
Dmytro Manankin
Ostap Kupnovytskyi
Oleksii Sheremeta
Dmytro Verbylo
 4 N
10 -1 -100  2.00  -2.00 
Vladislav Glazov
Markiyan Kulyk
Serhii Butok
Mykhailo Truba
 3 W
5 +1 -170  -1.00  1.00 
Oleksandr Shobutynskyi
Liza Cherkasova
Viktor Bryzhan
Oleksandr Kachurenko
 3 E
2 +1 -170  -1.00  1.00 
Viktoriia Zhukovska
Oleksii Zhukovskyi
Iryna Mazepa
Oleksii Nikolaichuk
 3 E
2 +1 -170  -1.00  1.00