2022 Jan 11 Kyiv bridge club IMP

IMP PAIRS   11 Jan 2022


   DLR: W  VUL: None
  J8 
  92 
  AQ952 
  AK83 
 A1093
 N 
W24E
 S 
 742
 J1065 KQ73
 4 KJ106
 J974 Q10
  KQ65  
  A84  
  873  
  652  

 Nt  Nt
N66587E76756
S66587W76756
minimax = 2 N, +90  
BRD: 24 DLR: W VUL: None dtm = -80 IMPs
NS EW CONTR LEAD RES SCORE NS EW
Vitaliy Patsyuk
Yaroslav Vronskyi
Ivan Andrijchuk
Anatolii Bakalets
 1NT N
3 -1 -50  1.00  -1.00 
Vladislav Glazov
Markiyan Kulyk
Serhii Butok
Mykhailo Truba
 2 N
K -1 -50  1.00  -1.00 
Oleksandr Shobutynskyi
Liza Cherkasova
Viktor Bryzhan
Oleksandr Kachurenko
 1NT N
3 -1 -50  1.00  -1.00 
Viktoriia Zhukovska
Oleksii Zhukovskyi
Iryna Mazepa
Oleksii Nikolaichuk
 3NT S
5 -3 -150  -2.00  2.00 
Dmytro Manankin
Ostap Kupnovytskyi
Oleksii Sheremeta
Dmytro Verbylo
 3NT xS
4 -3 -500  -9.00  9.00